Farské oznamy


Oznamy od 18. do 25. novembra 2018

/ tridsiata tretia nedeľa cez rok /

 Nedeľa 18. 11.
8:00
10:00
  za † Františka Šíru
  za    farníkov
 Pondelok  19. 11. 17:00   za rodičov Jozefa a Alžbetu Šišolákových a r. z obidvoch strán
 Utorok 20. 11. 17:00   za † Jozefa a Žofiu Čechotovských
 Streda 21. 11.   
 Štvrtok 22. 11. 17:00   za † Milana Senku
 Piatok  23. 11. 17:00   za † rodičov Spustových a Blechových
 Sobota 24. 11. 8:00
  na   úmysel
 Nedeľa  25. 11. 8:00
10:00
  za † Štefániu Jurkáčkovú, syna Ľubka † rod. z oboch strán
  za    farníkov

V utorok budeme sláviť spomienku na blahoslavenú Annu Kolesárovú.

V stredu je spomienka Obetovania Panny Márie sv. omša je v Šaštískej bazilike o 11:00 h. Mons. Stanislav Zvolenský, náš arcibiskup bude ďakovať za dožitých 60. rokov života
Večer o 18:00 h. bude ukončenie Trnavskej novény, môžete sledovať na televízii Lux a rádiu Lumen.

Vo štvrtok je spomienka sv. Cecílie, panny a  mučenice.

O týždeň je Sviatok KRISTA  KRÁĽA.

Na svätomartinskej zbierke sa vyzbieralo 135.-€ a boli poslané na ABU.

 

 

V Gajaroch dňa 18. novembra 2018                                                  d. o. Ján