Farské oznamy


Oznamy od 19. do 26. mája 2019

/piata veľkonočná nedeľa/

 Nedeľa 19. 5.
8:00
10:00
  za † manžela a otca Martina Spustu
  za    farníkov
 Pondelok  20. 5. 18:00
  za † Františka a rodinu Višvardových
 Utorok 21. 5. 18:00   ako  poďakovanie za zdravie a pomoc Božiu pre manželku a matku
 Streda 22. 5.
 Štvrtok 23. 5. 18:00   za † starých rodičov Volkových a Slámových
 Piatok  24. 5. 18:00   za † Dušana Kudlíka
 Sobota 25. 5. 8:00
  za † Jána a Henriku
 Nedeľa  26. 5. 8:00
10:00
  za † rodičov Františka a Annu Slobodových a † rod. z oboch strán
  za    farníkov

Minulú nedeľu sa pri zbierke pre seminaristov vyzbieralo 117 €.

Máme tu ponuku na púť detí do Mariánky. 25.mája /o týždeň v sobotu/.
Program na vývesnej skrinke pred kostolom.

9.júna 2019 sa organizuje deň rodiny v Malackách.
Program vyvesený v oznam. skrinke.

 

V Gajaroch dňa 19. mája 2019                                                  d. o. Ján