Farské oznamy


                                           Oznamy od 11. do 18. februára 2018

                                     / Šiesta nedeľa v cezročnom období /

 Nedeľa  11. 2. 8:00
10:00
  za    vyprosenie milosti od blahoslaveného Titusa Zemana
  za    farníkov /k 70. naodeninám Márii Slámovej/
 Pondelok   12. 2.  17:00
  za † starých. rodičov Emila a Teréziu Semelbauerových
 Utorok   13. 2.
  
 Streda   14. 2. 17:00   za † Antóna Hefku   /pôst/
 Štvrtok   15. 2. 17:00   za † Františka a Genovénu Hollých
 Piatok  16. 2. 17:00   za † sestry Alžbetu a Rozáliu Streleckých
 Sobota  17. 2. 8:00
  na    úmysel
 Nedeľa  18. 2. 8:00
10:00
  za † starých rodičov Štefana a Angelu Perneckých
  za    farníkov

Prvoprijímajúci – naučiť sa otázky od 20 do 35.    


V stredu začíname pôstné obdobie. Prijmeme popol na čelo, ako znak kajúcnosti.
Nezabudnime, že na popolcovú stredu je prísny pôst.


O týždeň začíname pobožosť krížovej cesty v nedeľu o 14:00 hod.
Povzbuďte deti. 
Príjdeme rozjímať o utrpení a umučení P. Ježiša.


Milodar na kostol 10 € a 10 €


Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

 

V Gajaroch dňa 11. februára 2018                                                                      d. o.