Farské oznamy


                                           Oznamy od 20. do 27. mája 2018

                                          / Svätodušná nedeľa /

 Nedeľa 20. 5.
8:00
10:00
  za † rodnu Šírovú a Vyšvaderovú
  za    farníko
 Pondelok   21. 5. 18:00
  za † Martina a Cecíliu Vanišových
 Utorok   22. 5. 18:00
  za    zdravie a pomoc Božiu  k 85. narodeninám
 Streda  23. 5.     
 Štvrtok  24. 5.  18:00   na    úmysel
 Piatok  25. 5.  17:00   za † brata Jána a nevestu Danku
 Sobota 26. 5. 8:00
  na    úmysel
 Nedeľa  27. 5. 8:00
10:00
  za † úmysel
  za   prvoprijímanjúce deti a ich rodičov

Kto sa zúčastní na recitovaní hymnu „Veni Creator“ môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Končí sa Veľkonočné obdobie. Od zajtrajšieho dňa sa modlíme Anjel Pána.
Veľkonočná  svieca / paškál / bude uchovaná pri krstidelnici.

Zajtra v pondelok slávime po novom  sviatok Panny Márie.

Vo štvrtok je sviatok NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŽŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

V piatok po sv. omši o 19:00 bude upratovanie nášho chrámu.

V sobotu budem o 9:00 do 10:00 hod. spovedať detí  a potom rodičov a krstných.

V sobotu o 15:00 hod. bude generálka k sv.prijímaniu.

O Týždeň v nedeľu máme sviatok Najsvätejšej Trojice a bude I. sv. prijímanie detí

Poďakovanie za milodar na kostol v hodnote 15.- a  200.-€

 

V Gajaroch dňa 20. mája 2018                                                                      d. o. Ján