Farské oznamy


                                           Oznamy 19. do 26. augusta 2018

                                      / dvadsiata nedeľa cez rok /

 Nedeľa 19. 8.
8:00
10:00
  za † Angelu Blažíčkovú
za    farníkov
 Pondelok   20. 8. 18:00   za † Dominika a Jozefínu Vyskočových a † dcéru Emíliu
 Utorok 21. 8. 18:00   za    obete slobody, 1968 ktoré zomreli pri vpáde vojsk varšavskej zmluvy
 Streda 22. 8.
 Štvrtok 23. 8. 18:00   na    úmysel
 Piatok  24. 8. 18:00   za † rodičov a starých rodičov Milana a Máriu Šrámkových
 Sobota 25. 8.  8:00   na    úmysel
 Nedeľa  26. 8. 8:00
10:00
  za † Alojza  Kadleca
  za    farníkov   /hodová/

V útorok je spomienka sv. Pia X. pápeža.

Minulú  nedeľu bola zbierka na strechu kostola. Na moje prekvapenie sa zozbieralo celkom 1.020 € a bolo poslané na b.ú. PBZ.

O týždeň 26.8. máme hodovú sv. omšu, na ktorú pozývam všetky spoločenstvá, /organizácie/ tu v Gajaroch, „nielen z chleba žije člověk“.

Na konci sv. omše bude obvyklá farská ofera.

Niekoľko predných lavíc bude rezervovaných pre hostí, prosím rešpektujte to.

 

 

V Gajaroch dňa 19. augusta 2018                                                                      d. o. Ján