Farské oznamy


Oznamy od 2. decembra do 8. decembra 2019

/ I. adventná nedeľa /

 Utorok  03. 12. 17:00  Za syna Igora 
 Streda  04. 12.   17:00   Za Jozefa a Štefániu Gajdárových a rodinu 
 Štvrtok 05. 12.  16:00   Za †rodičov Máriu a Jozefa Jurkáčkových a deti Milana a Jozefínu
 Piatok  06. 12. 17:00  Za †Jaroslava Klenu
 Sobota 07. 12.  11:00  Za † Ota Perneckého, pohrebná; po nej budú pohrebné obrady na cintoríne  
 Nedeľa 08. 12. 08:00  Za †rodičov     
      10:00  Za farníkov

 

Liturgický kalendár

3. 12. v utorok je spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza

4. 12. v stredu je ľubovoľná spomienka Sv. Jána Damascénskeho, kňaza alebo ľubovoľná spomienka sv. Barbory, panny a mučenice

6. 12. v piatok je ľubovoľná spomienka sv. Mikuláša, biskupa       

7. 12. v sobotu je spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

8. 12 Budúca nedeľa je II. adventná

 

Oznamy 

  1. V dnešnú nedeľu je jesenná zbierka na charitu. Za Vaše milodary v mene tých, ktorým tieto prostriedky pomôžu Vám vyslovujeme srdečné poďakovanie.
  2. Vo štvrtok príde k nám do kostola sv. Mikuláš, pozývame na stretnutie s ním najmä malé deti. Preto aj sv. omša bude z tohto dôvodu posunutá o 1hod. skôr, teda o 16hod. 
  3. Chorých k Vianociam prosím nahlásiť do II. adventnej nedele. 

V Gajaroch dňa 30. novembra 2019                                                  d. o. Peter