Farské oznamy


Oznamy od 20. do 27. januára 2019

/druhá nedeľa v cezročnom období/

 Nedeľa 20. 1.
8:00
10:00
  za  Martina Spustu
  za    farníkov
 Pondelok  21. 1. 17:00
  za    zdravie a pomoc Božiu
 Utorok 22. 1. 17:00
  za † rodičov Alojza a Rozáliu Daniheľových
 Streda 23. 1.  
 Štvrtok 24. 1.   
 Piatok  25. 1. 17:00   za    pomoc Božiu a požehnanie
 Sobota 26. 1. 8:00
  na    úmysel
 Nedeľa  27. 1. 8:00
10:00
  za  rodičov Jána a Annu Vittkových
  za    farníkov

V piatok je sviatok  OBRÁTENIA SV. PAVLA  APOŠTOLA.

Milodary na kostol: 20€

 

 

V Gajaroch dňa 20. januára 2019                                                  d. o. Ján