Liturgický mesiac


Máj

1 máj Svätého Jozefa, robotníka (ľubovoľná spomienka)

2. máj Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

3. máj Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok)

4. máj Svätého Floriána, mučeníka (ľubovoľná spomienka)

11. máj Blahoslavenej Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice (ľubovoľná spomienka)

13. máj Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej (ľubovoľná spomienka)

14. máj Svätého Mateja, apoštola (sviatok)

16. máj Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (spomienka)

18. máj Svätého Jána I., pápeža a mučeníka (ľubovoľná spomienka)

20. máj Svätého Bernardína Sienského, kňaza (ľubovoľná spomienka)

21. máj Svätého Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)

22. máj Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky (ľubovoľná spomienka)

27. máj Svätého Augustína z Canterbury, biskupa (ľubovoľná spomienka)

29. máj Svätého Pavla VI., pápeža (ľubovoľná spomienka)

30. máj PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovstúpenie Pána (slávnosť)