Liturgický mesiac


Máj

 

 

1. máj Svätého Jozefa, robotníka (ľubovoľná spomienka)

2. máj Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka) 

 

3. máj Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok)

4. máj Svätého Floriána, mučeníka (ľubovoľná spomienka)

 

  

 

 

 

 

 

10. máj PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovstúpenie Pána (slávnosť)

 

 

 

 

 

 

 

14. máj Svätého Mateja, apoštola (sviatok)

  

 

16. máj Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (spomienka)

 

 

      

 

20. máj Zoslanie Ducha Svätého (slávnosť)


 

21. máj Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka)

 

22. máj Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky (ľubovoľná spomienka)

 

 

24. máj Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (sviatok)

 

 

26. máj Svätého Filipa Neriho, kňaza (spomienka)

 

27. máj Najsvätejšej Trojice (slávnosť)

 

 

 

 

31. PRIKÁZANÝ SVIATOK – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi