Liturgický mesiac


November

 

1. november PRIKÁZANÝ SVIATOK – Všetkých svätých (slávnosť)

2. november Všetkých verných zosnulých (spomienka)

   
      

 

 

 

 

9. november Výročie posviacky Lateránskej baziliky (sviatok)

 

10. november Svätého Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka)

   

12. november Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka (spomienka)

       

17. november Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky (spomienka)

 

 

 

      

21. november Obetovanie Panny Márie (spomienka)

22. november Svätej Cecílie, panny a mučenice (spomienka)

 

24. november Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov (spomienka)

25. november 34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa (slávnosť)

     
 

30. november Svätého Ondreja, apoštola (sviatok)