Liturgický mesiac


August

 

 

1. august Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

 

 

4. august Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza (spomienka)

  

 

6. august Premenenie Pána (sviatok)

 

 

 

 

8. august Svätého Dominika, kňaza (spomienka)

 

9. august Svätej Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy (sviatok)

 

10. august Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka (sviatok)

 

11. august Svätej Kláry, panny (spomienka)

 

 

 

14. august Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka (spomienka)

  

15. august PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť)

 

 

 

      

 

20. august Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi (spomienka)

 

21. august Svätého Pia X., pápeža (spomienka)

 

22. august Panny Márie Kráľovnej (spomienka)

 

 

24. august Svätého Bartolomeja, apoštola (sviatok)

 

 

 

27. august Svätej Moniky (spomienka)

 

28. august Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

 

29. august Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa (spomienka)