Pozvánky na akcie


Streda – otvorené nodlitebné stretnutie

08.11.2017 18:30-21:00

Miesto konania: Bratislava, Rožňavská 17

Streda je pravidelné otvorené modlitebné stretnutie Spoločenstva pri Dóme sv. Martina. Program podujatia tvorí modlitba chvál, vyučovanie a modlitby za ľudí. Každý, kto túži viac spoznávať a nasledovať Boha, je srdečne vítaný!

Povolanie k viere

25.11.2017 10:00 – 26.11.2017 15:30

Miesto konania: Trnava, Kláštor premonštrátok, Trnava, Kapitulská 25

Otvorená adventná duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom

02.12.2017 13:30 – 03.12.2017 17:30

Miesto konania: Veľká sála exercičného domu pri kostole Narodenia Panny Márie, Marianka, Námestie 4. apríla

Pozývame Vás na otvorenú adventnú duchovnú obnovu s pátrom Ivanom Barusom:

Na univerzite Panny Márie o duchovnom živote: kedy mlčať a kedy hovoriť a o rozlišovaní hnutí duše

Program:

SOBOTA 2. 12. 2017 

13:30  moderovaná adorácia s prosbou o požehnanie duchovnej obnovy a modlitba sv. ruženca

15:00 – 15:45 prednáška: 

Kedy mlčať a kedy hovoriť a ako rozlišovať hnutia duše  – 1. časť

Kedy je dobré mlčať – Aké sú konkrétne spôsoby a postupy
na prekonávanie vonkajšieho hluku – Aké sú konkrétne spôsoby a postupy na prekonávanie vnútornej nesústredenosti,
zlých 
myšlienok, spôsobov rozptýlenia – Kedy je potrebné hovoriť – Čo má na mysli svätý Pavol pod pojmom‚
slová potrebné na budovanie‘ – Kedy sa slová stávajú nástrojom a súčasťou sveta temnoty – Aké sú najčastejšie spôsoby pokušiteľa
v tejto oblasti – Aké sú najčastejšie spôsoby komunikácie Ducha Svätého s dušou – Ako rozlíšiť spôsoby komunikácie Ducha Svätého,
ľudského ega a pokušiteľa s dušou

16:15 – 17:00 prednáška: 

Kedy mlčať a kedy hovoriť a ako rozlišovať hnutia duše – 2. časť

17:30  sv. omša (+ požehnanie adventných vencov)

19:00  večera

19:30  požehnanie náboženských predmetov, obnovenie krstných sľubov, modlitba za uzdravenie duše i tela
a uzdravenie dôsledkov hriechov klebiet, ohovárania, osočovania, záverečné eucharistické požehnanie

20:00 –  záver

NEDEĽA 3. 12. 2017 

14:30  svätá omša (+ požehnanie adventných vencov)

15:45 tretia prednáška: 

Kedy mlčať a kedy hovoriť a ako rozlišovať hnutia duše – 3. časť 

+ odpovede na položené otázky

17:00  požehnanie náboženských predmetov, záverečná adorácia
s eucharistickým požehnaním

17:30  záver

POVZBUDZUJEME K TOMU, ABY STE SA NA TOTO STRETNUTIE PRIPRAVILI
DOBROU SVÄTOU SPOVEĎOU, MODLITBOU A VNÚTORNOU SÚSTREDENOSŤOU
PRE PÔSOBENIE 
DUCHA SVÄTÉHO. SKÚSTE VOPRED BOHU NIEČO OBETOVAŤ Z LÁSKY:

modlitbu, skutok, sebazaprenie, potešiť jeho Najsvätejšie Srdce a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, aby ste boli

DISPONOVANÍ PRE PRIJATIE BOŽEJ MILOSTI.

Duchovná obnova je OTVORENÁ, nie je potrebné prihlásiť sa. Iba ak máte záujem o UBYTOVANIEA STRAVU,
kontaktujte sa na 
tel. č. 0910 842 902 denne až po 14:00, najneskôr do 28.11.2017 

Doprava – pokiaľ nie je možná vlastným autom, ide tam  autobus MHD č.37:

https://imhd.sk/ba/cestovny-poriadok/linka/37

alebo medzimestskou dopravou, 

tu sa dajú vyhľadať spojenia:

http://cp.atlas.sk/bus/spojenie/

https://www.slovaklines.sk/fileadmin/user_upload/cestovne_poriadky/pal_new/102401.pdf

http://www.slovaklines.sk/region-a-mesto/cestovne-poriadky.html