Štatistiky a plány


Štatistiky za rok 2018

Krsty: 21 deti, čo je o 13 menej ako vlani.
Sobáše:
1 manželský pár, čo je o 2 menej ako vlani.
Pohreby: 28
, čo je o 6 viac ako vlani.
Prvé sväté prijímanie:
15 detí čo je o 3 menej ako vlani.
Sviatosť birmovania: 33

 

Opravy za 17 rokov účinkovania kňaza Jána Bujnu vo farnosti 2000-2017

Kostol:

 1.   Všetky okná aj na chóre sakristiách. Eurookná  15 kusov.
 2.   Rímsy zo severnej časti kostola, ktoré vypadávali.
 3.   Popraskané krytiny okolo 150 ks na streche kostola. (oprava len dočasná)
 4.   Sakristia, komplet nové stierky, podlaha a všetko bytové zariadenie nové.
 5.   Na oboch sakristiách žľaby (ríny) na odvedenie vody od stien kostola.
 6.   Koberec vo svätyni pod stolovým oltárom a spevnenie pódia.
 7.   Koberec po celej dĺžke lode kostola a po bokoch.
 8.   Nový obetný stôl vo svätyni.
 9.   Nová ambóna (miesto kázania).
10.  Nové plachty na oltároch a pod sochami a na stolíkoch (biele, fialové a zelené)
11.   Nové miništranské oblečenie 19 kusov, biele alby.
12.  Nové oblečenie pre prvoprijímajúce deti 20 ks.
13.  Zakúpenie nových ornátov na slúženie svätých omši. (zelený, biely, červený a fialový)
14.  Zvonenie na automatiku.
15.  Oprava mechaniky zvonov.
16.  Osvetlenie veže kostola.
17.  Kúrenie s dvomi kotlami. V predu v každej lavici, vzadu v každej druhej.
18.  Zakúpenie olejových svietníkov.
19.  Nové dubové dvere do kostola troje: (hlavné, bočné aj sákristiové)
20. Oprava bočnej železnej vstupnej brány do ohrady kostola.
21.  Nová zámková dlažba v areáli kostola.
22. Nové schody k hlavným dverám kostola.
23. Nové dubové schody na chorus.
24. Nové odvedenie dažďovej vody z kostola
25. Maľovanie fasády veže a priečelia kostola  

Farská budova:

 1.    Nová strecha.
 2.   Kúrenie, nový kotol a nové radiatry po celej budove.
 3.   Nová fasáda.
 4.   Nové plastové okná po celej budove.
 5.   Dlažby v kuchyni a na chobe.
 6.   Nové WC s kúpeľňou na prízemi.
 7.   Nové WC na poschodí.
 8.   Na dvore zámková dlažba.
 9.   Plávajúce podlahy v dvoch izbách.
10.  Nová garáž vo dvore.
11.   Nové plastové dvere, nové  schody s rámom na fare (hlavný vchod).
12.  Nová hlavná brána od ulice.
13.  Vyvložkovanie komína.

 

Čo sa plánuje:

1.  Oprava zvonov, mechaniky zvonenia, odbíjanie hodín.
2.  Renovácia pôvodnej celej starej sakristie.
3.  Zhodenie keramického obkladu v interiéri po obvode celého kostola sanačná omietka stien vo vnútri kostola.

 

Všetky opravy vykonané na kostole a farskej budove boli zaplatené:

Z peňazí, ktoré sa vybrali pri sv. omšiach.
Z peňazí, ktoré sme zdedili od † p. Ireny Pollákovej z USA.
Z prenájmu cirkevných pozemkov, z nájmu od spoločností Orange, Radiolan a SWAN.
Poďakovanie patrí aj firme Nafta za finančný príspevok na zakúpenie nových vchodových dverí do kostola.

Do výdavkov na kostol nezabudnime pripočítať všetky energie za kúrenie, svietenie bohoslužobné a vecné výdavky.

 

Ak by niekto chcel pomôcť milodarom, môže tak urobiť prevodom na bankový účet, ktorý je v Slovenskej sporiteľni:

IBAN: SK0709000000000019191812
SWIFT: GIBASKBX
Názov účtu: Rímskokatolicka Cirkev, farnosť Gajary

Adresa banky:

Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Tomášiková 48
832 37  Bratislava